Företagsekonomi begrepp

Övningen är skapad 2020-10-15 av Klajoh04. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • inbetalning när pengar kommer in i företaget
  • inkomst uppkommer när man säljer eller utför något
  • intäkt inkomster under en viss tid
  • utbetalning pengar som lämnar företaget
  • utgifter när man köper in något
  • kostnad vad företaget har förbrukat under en viss tid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/foretagsekonomi-begrepp.10066090.html

Dela