Annonser


för att (~(으)러)

Övningen är skapad 2014-12-07 av DoubleM. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • 자러가다 Att gå för att sova
  • 일하러가다 Att gå för att arbeta
  • 점심을 먹으러 식당에 가요 (Jag) går till en restaurang för att äta lunch
  • 테니스를 치러 가요 (Jag) går för att spela tennis
  • (Jag går till ett café för att träffa en kompis) 친구를 만나러 커피숍에 가요.
  • (Jag kommer till skolan varje dag för att plugga matte) 수학을 공부 하러 매일 학교에 와요.
  • (Jag går till parken för att gå) 공원에 걸으러 가요
  • 서울에 살 가요.
  • 피자를 만들 부엌에 가요.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/for-att.2805087.html

Dela