follow up p.14

Övningen är skapad 2017-12-12 av nisse01. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • to prescribe voorschijven
 • prescription recept
 • to treat behandelen
 • treatment behandeling
 • surgeon chirurg
 • surgery spreekkamer
 • surgery hours spreekuur
 • to preform uitvoeren
 • GP huisarts
 • physician arts
 • in vain tervergeefs
 • directions aanwijzingen
 • to bear verdragen
 • to operate on opereren
 • to recover herstellen
 • recovery herstel
 • to tempt in de verleiding brengen
 • temptation verleiding
 • to resist weerstaan
 • resistance weerstand
 • irresistible onweerstaanbaar
 • whether, if of
 • pharmacy apotheek
 • medicine, drug medicijn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/follow-up-p-14.7839616.html

Dela