Fokus:skola

Övningen är skapad 2018-01-16 av MarttaKoo. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en gymnasist 3 lukiolainen
 • en lärare 5 opettaja
 • en studerande 5 opiskelija
 • en elev 3 oppilas
 • en yrkesskola 1 ammattikoulu
 • ett betyg 5 arvosana
 • en period 3 jakso
 • en provvecka 1 koeviikko
 • en kurs 3 kurssi
 • ett schema 4 lukujärjestys
 • ett läsår 5 lukuvuosi
 • undervisning, -en opetus
 • studier opinnot
 • ett omprov 5 uusintakoe
 • underkänd, -t, -da hylätty
 • godkänd, -t, -da hyväksytty
 • obligatorisk, -t, -a pakollinen
 • valfri, -tt, -a valinnainen
 • gå IV i skolan käydä koulua
 • gå på gymnasiet käydä lukiota
 • avlägga studentexamen suorittaa ylioppilastutkinto
 • ta studenten päästä ylioppilaaksi
 • kort lärokurs lyhyt oppimäärä
 • lång lärokurs pitkä oppimäärä
 • läsa, läser, läste, läst lukea
 • plugga, pluggar, pluggade, pluggat päntätä kokeeseen
 • lära, lär, lärde, lärt sig oppia
 • välja, väljer, valde, valt valita
 • gå ut gymnasiet suorittaa lukio
 • på högstadiet yläkoulussa
 • modersmål äidinkieli
 • samhällslära yhteiskuntaoppi
 • hälsokunskap terveystieto

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fokus-skola.7936973.html

Dela

Annonser