Fokus 4 text 5

Övningen är skapad 2018-06-06 av Opeamis5. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • satsa I på panostaa
 • köpa II ostaa
 • leva II elää
 • en tjänst 3 palvelu
 • en livsstil, -en elämäntyyli
 • ett samhälle 4 yhteiskunta
 • funka I toimia
 • tillbringa I viettää
 • en grej 3 tavara, juttu
 • bekant, -t, -a tuttu
 • ett förhållande 4 suhde
 • behöva II tarvita
 • lycklig, -t, -a onnellinen
 • handla I om något käsitellä, olla kyse jstkn
 • viktig, -t, -a tärkeä
 • en sak 3 asia, tavara
 • leva II elää
 • fika I kahvittelu, kahvilla käynti
 • märka II huomata
 • tråkig, -t, -a tylsä
 • tänka II sig kuvitella
 • prova I kokeilla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fokus-4-text-5.8275191.html

Dela