Fokus 2 liikkuvat määreet

Övningen är skapad 2018-02-13 av MarttaKoo. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aina alltid
 • ei koskaan aldrig
 • mielellään gärna
 • ehkä kanske
 • usein ofta
 • joskus ibland
 • nyt nu
 • myös också
 • vain bara
 • jo redan
 • tavallisesti vanligen
 • heti genast
 • kuitenkin ändå
 • harvoin sällan
 • varmasti säkert
 • siis alltså
 • valitettavasti tyvärr
 • kauan länge
 • juuri just
 • yhä fortfarande
 • tietysti förstås
 • ehdottomasti absolut
 • tuskin knappast
 • pian snart
 • vielä ännu
 • sitä paitsi dessutom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fokus-2-liikkuvat-maareet.8048046.html

Dela