Fittspanska

Övningen är skapad 2016-09-15 av trosavidde15. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ver se
 • pasar tillbringa
 • el fin de semana helg
 • Que pelis echan? Vilka filmer visar de?
 • ponen de visar
 • sobre om
 • me gustaria jag skulle vilja
 • la de den
 • donde esta? var ligger den?
 • no se jag vet inte
 • pregunta (hon) frågar
 • pasa por la calle (han) går förbi på gatan
 • oiga, por favor ursäkta
 • digame vad kan jag hjälpa till med?
 • Sabe usted? Vet ni?
 • cerca nära
 • vais por esta calle ni följer den här gatan
 • hasta tills ni kommer
 • doblais ni tar till
 • seguis ni fortsätter
 • todo recto rakt fram
 • ya esta så var ni framme
 • a ver okej, få se
 • desoues sedan
 • doblamos är det rätt?
 • de nada ingen orsak
 • perdon ursäkta
 • el primero, la primera den/det första
 • facil lätt
 • un poco lite
 • mas despacio långsammare
 • la veo jag ser den
 • por aqui här i närheten
 • enfrente de mittemot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fittspanska.6483911.html

Dela