Finska- Ympäristö 8.1-8.2

Övningen är skapad 2018-11-09 av Merete. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • miljöskada ympäristövahinko
 • miljöskadlig ympäristölle vahingollinen
 • miljöfostran ympäristökasvatus
 • miljömärke ympäristömerkki
 • naturskydd luonnonsuojelu
 • belasta kuormittaa
 • fridlysa rauhoittaa
 • bevara i naturligt tillstånd säilyttää luonnontilassa
 • utrota hävittää
 • denna art är utrotningshotad tätä lajia uhkaa sukupuutto
 • utsläpp päästö
 • oljefläck öljylautta
 • oljebekämpningsfartg öljyntorjuntaalus
 • natur förorenas luonto saastuu
 • människan förorenar ihminen saastuttaa
 • ökenspridning aavikoituminen
 • växthuseffekten kasvihuoneilmiö
 • uttunningen av ozonskiktet otsonikato
 • nedfall laskeuma
 • surt regn hapan sade
 • sjöarna försuras järvet happamoituvat
 • ändlig energikälla uusiutumaton energialähde
 • förnybar energikälla uusiutuva energialähde
 • solenergi aurinkoenergia
 • vindenergi tuulienergia
 • vindkraftverk tuulivoimala
 • avfall jäte
 • soplåda roskalaatikko
 • soptunna roskatynnyri
 • slänga heittää roskiin
 • sopsortering jätteiden erittely
 • soptipp kaatopaikka
 • insamlingsplats keräämö
 • återvinning kierrätys
 • återanvändning uudelleenkäyttö
 • materialåtervinning uusiokäyttö
 • återvinningspapper uusiopaperi
 • returpapper kerätyspaperi
 • färgat glas värillinen lasi
 • riskavfall ongelmajäte
 • reningsverk puhdistamo
 • kompostering kompostointi
 • förmultna maatua
 • biologiskt nedbrytbar biologisesti hajoava
 • återvinningsstation hyötykäyttöasema

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/finska-ymparisto-8-1-8-2.8652369.html

Dela