Figuren - Siffror

Övningen är skapad 2018-06-24 av Gebbis. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ett eins
  • två zwei
  • tre drei
  • fyra vier
  • fem fünf
  • sex sechs
  • sju sieben
  • åtta acht
  • nio neun
  • tio zehn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/figuren-siffror.8279082.html

Dela