FiF07s106 löst papper

Övningen är skapad 2019-09-15 av 42022. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • insamlingsbil keräysauto
 • avsluta, besluta päättää
 • avstjälpningsplats kaatopaikka
 • (av)hämta noutaa
 • användare käyttäjä
 • täcka, duka kattaa
 • i samband med ngt jonkin yhteydessä
 • samla (in) kerätä
 • avgift maksu
 • avfallshantering, sophämtning jätehuolto
 • kund asiakas
 • återvinna kierrättää
 • dela (ut) jakaa
 • hushåll, ekonomi talous
 • kostnadsfritt veloituksetta
 • skrot romu
 • gärna mielellään
 • hel ehjä
 • anordning, apparat laite
 • avlägsna, ta bort poistaa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fif07s106-lost-papper.9211017.html

Dela