Fallasier

Övningen är skapad 2016-12-04 av Annasahlinas. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • När en ståndpunkt presenteras som godtagbar därför att många personer godtar den. Åberopande av popularitet
  • När en förkastar en ståndpunkt med hänvisning till egenskaper hos den person som framfört den eller angriper den person som framfört en ståndpunkt i stället för att argumentera mot dess ståndpunkt. Personangrepp
  • När en ståndpunkt presenteras som godtagbar därför att en person som utan grund framställs som en auktoritet har framfört ståndpunkten. Bedrägligt åberopande av sakkunskap
  • När man försöker nedvärdera en ståndpunkt genom att koppla samman den med någon omdömeslös eller ondskefull person/grupp. Skuld genom anknytning.
  • När man endast ger två alternativ fast det kan finnas fler, alternativen skildrar varandra och ett är frånstötande, vilket ska få oss att godta den andra. Falskt dilemma
  • När man påstår eller antyder att motparten förespråkar något som den egentligen inte förespråkar, men som är lättare att angripa. Fågelskrämma
  • När man argumenterar mot ett handlingsalternativ till att det skulle kunna vara det första steget i en serie åtgärder där skillnaden mellan stegen är liten, men där det sista steget är något farlig eller avskyvärt. Det presenterar inte något hållbart skäl att tro att man kommer ta alla stegen om man tar det första. Det sluttande planet
  • En argumentation där ett påstående förekommer som ett argument för sig självt. Cirkelresonemang
  • När man drar slutsatsen att en specifik orsaksrelation råder mellan två företeelser enbart för att de tenderar att uppträda tillsammans eller samvariera. Falsk orsak
  • När man hävdar att ett påstående är sant därför att det är önskvärt att det är sant, eller tvärtom då man hävdar att något är falskt. Önsketänkande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fallasier.6903276.html

Dela