fallasier förskollärare

Övningen är skapad 2017-11-29 av Lovisakarlsn. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är Åberopande av popularitet? godtagbar ståndpunkt för att många tror att den är godtagbar
 • Personangrepp? angriper personen som framför ståndpunkt istället för att argumentera ståndpunkten
 • Bedrägligt åberopande av sakkunskap godtar en ståndpunkt från auktoritär person, trots att denne står utan grund
 • Skuld genom anknytning – kopplar samman en ståndpunkt med omdömeslös eller ondskefull person
 • Falskt dilemma utan grund hävdar att antalet alternativ i given situation alltid är två, antingen blir det fiasko eller succé
 • Fågelskrämma antyder att motparten förespråkar en ståndpunkt som denne inte förespråkar i syfte att misskreditera denne i en tredje parts ögon
 • Det sluttande planet – någonting som i början inte verkar vara så farligt, men allt eftersom kommer mer och mer ändringar och slutligen är det farligt
 • Det sluttande planet exempel: Att sänka hastigheten från 50 till 49 i ett område innebär en förbättring och inte en sådan stor ändring, och sedan kan man fortsätta med att sänka från 49 till 48, till 47, till 46 och så vidare ända ner till 0
 • Cirkelresonemang en upprepning av tes/argument och tillför ingenting nytt i diskussionen
 • Falsk orsak utan tillräckliga belägg påstå att en företeelse är orsak till en annan. Korrelationer mellan dessa brukar vara grunden: det finns en korrelation mellan att nyligen äta glass och att drunkna. Alltså orsakas drunkning av glassätande. Det finns en korrelation mellan att äta medicin och att vara sjuk. Alltså orsakar mediciner sjukdomar
 • Önsketänkande hävdar att ett påstående är sant eftersom det är önskvärt att vara sant

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fallasier-forskollarare.7842959.html

Dela