Fall Term Review - Grade 9

Övningen är skapad 2018-01-12 av EllaBresson. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hacer to do, to make
 • vivir to live
 • comer to eat
 • beber to drink
 • dormir to sleep
 • visitar to visit
 • hablar to speak
 • ver to see
 • mirar to watch
 • llegar to arrive
 • tocar to play (an instrument), to touch
 • aprender to learn
 • entrevistar to interview
 • preferir to prefer
 • andar en skate to skate
 • compartir to share
 • sacar fotos to take photos
 • salir to leave
 • tomar el sol to sunbathe
 • tomar to take
 • oír to hear
 • el habitante resident
 • la respuesta answer
 • el piso floor, apartment
 • el cuarto room
 • la isla island
 • la asignatura preferida favorite subject
 • el recreo break
 • el tiempo libre free time
 • mejore improve
 • a menudo often
 • por lo general generally
 • antiguo ancient
 • precioso precious
 • maravilloso marvelous, wonderful
 • saber to know (facts, ability)
 • abrir to open
 • correr to run
 • deber ought to, should
 • descubrir to discover
 • interrumpir to interrupt
 • prometer to promise
 • subir to raise, go up
 • conocer to know (people, places)
 • aparecer to appear
 • conducir to drive
 • traducir to translate
 • desaparecer to disappear
 • nacer to be born
 • crecer to grow (plants), to grow up (people)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fall-term-review-grade-9.7918165.html

Dela