Fake News Text 2

Övningen är skapad 2018-11-05 av alicevandenberg. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • discern skilja mellan
 • NSPCC organisation i USA, som Bris
 • dramatically dramatiskt, spektakulärt
 • unfolding utspelar sig
 • vast stora
 • coined myntat, påhittat
 • sensationalist sensationellt
 • exaggerated överdrivet
 • patently uppenbart
 • increase öka
 • caution försiktighet
 • corroborated bekräftat
 • anxiety oro
 • ensure garantera
 • unbiased neutrala, inte vinklade
 • accurate exakt
 • allays dämpar
 • skewed skruvad
 • literacy läs- och skrivkunnighet
 • emphasis betoning
 • funding pengar (skolan)
 • equipped utrustad
 • substituting byta ut
 • is an issue that must be addressed är ett viktigt problem som måste pratas om
 • strive strävar
 • deliver framföra
 • upsetting irriterade, upprörande
 • crucial, vital viktigt (2 ord)
 • inaccurate felaktigt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fake-news-text-2.8625082.html

Dela