Fåglar

Övningen är skapad 2019-08-12 av Dancethehulahula. Antal frågor: 99.
Välj frågor (99)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Knölsvan Cygnus olor
 • Sångsvan Cygnus cygnus
 • Grågås Anser anser
 • Kanadagås Branta canadensis
 • Vitkindad gås Branta leucopsis
 • Gravand Tadorna tadorna
 • Gräsand Anas platyrhynchus
 • Bläsand Anas penelope
 • Kricka Anas crecca
 • Vigg Anthya fuligula
 • Ejder Somateria mollissima
 • Sjöorre Melanitta nigra
 • Knipa Bucephala clangula
 • Storskrake Mergus merganser
 • Småskrake Mergus serrator
 • Tjäder Tetrao urogallus
 • Orre Lyryrus tetrix
 • Rapphöna Perdix perdix
 • Fasan Phasianus colchicus
 • Storlom Gavia arctica
 • Skäggdopping Podiceps cristatus
 • Storskarv Phalacrocorax carbo
 • Gråhäger Ardea cinerea
 • Havsörn Haliaeetus albicilla
 • Fiskjuse Pandion haliaetus
 • Kungsörn Aquila crysaetos
 • Rödglada Milvus milvus
 • Brun kärrhök Circus aeroginosus
 • Ormvråk Buteo buteo
 • Sparvhök Accipiter nisus
 • Tornfalk Falco tinnunculus
 • Sothöna Fulica atra
 • Trana Grus grus
 • Strandskata Haematopus ostralegus
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula
 • Tofsvipa Vanellus vanellus
 • Kärrsnäppa Caldris alpina
 • Drillsnäppa Actitis hypoleucos
 • Rödbena Tringa totanus
 • Storspov Numenius arquata
 • Morkulla Scolopax rusticola
 • Enkelbeckasin Gallinago gallinago
 • Brushane Philomachus pugnax
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
 • Fiskmås Larus canus
 • Gråtrut Larus argentatus
 • Havstrut Larus marinus
 • Fisktärna Sterna hirundo
 • Ringduva Columba palumbus
 • Gök Cuculus canorus
 • Kattuggla Strix aluco
 • Tornseglare Apus apus
 • Gröngöling Picus viridis
 • Större hackspett Dendrocopus major
 • Sånglärka Alauda arvensis
 • Backsvala Riparia riparia
 • Ladusvala Hirundo rustica
 • Hussvala Delichon urbicum
 • Ängspiplärka Anthus pratensis
 • Sädesärla Motacilla alba
 • Strömstare Cinculus cinculus
 • Sidensvans Bombycilla garrulus
 • Rödhake Erithacus rubecula
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
 • Buskskvätta Saxicola rubetra
 • Taltrast Turdus philomelos
 • Björktrast Turdus pilaris
 • Koltrast Turdus merula
 • Trädgårdssångare Sylvia borin
 • Svarthätta Sylvia atricapilla
 • Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus
 • Gransångare Phylloscopus collybita
 • Kungsfågel Regulus regulus
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
 • Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
 • Talgoxe Parus major
 • Blåmes Cyanistes caeruleus
 • Tofsmes Lophophanes cristatus
 • Talltita Poecile montanus
 • Nötväcka Sitta europaea
 • Skata Pica pica
 • Nötskrika Garrulus glandarius
 • Kaja Corvus monedula
 • Kråka/Gråkråka Corvus cornix
 • Korp Corvus corax
 • Stare Sturnus vulgaris
 • Gråsparv Passer domesticus
 • Pilfink Passer montanus
 • Bofink Fringilla coelebs
 • Hämpling Carduelis cannabina
 • Gråsiska Carduelis flammea
 • Steglits Carduelis carduelis
 • Grönfink Chloris chloris
 • Grönsiska Carduelis spinus
 • Domherre Pyrrhula pyrrhula
 • Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
 • Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
 • Gulsparv Emberiza citrinella

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/faglar.9107236.html

Dela