Fabula Pars Quarta

Övningen är skapad 2020-03-25 av Latin20. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • afferre att ge/att komma med
 • ancilla slavinna
 • audere att höra
 • baisolum kindpuss
 • cera vaxtavla
 • cito snabbt
 • codicilli kort brev
 • consilium råd
 • cras imorgon
 • credere att anförtro
 • de från, av
 • despondere att lova bort
 • dare att ge
 • dominus husbonde
 • eam henne
 • ego jag
 • evadere(3) att slippa iväg
 • fugere att fly
 • furiosus rasande
 • hic, haec, hoc den här/det här
 • hinc härifrån
 • ignotus okänd
 • ille, illa, illud han, hon, den, det (där)
 • iratus arg
 • iuvare att hjälpa
 • matrimonium äktenskap
 • me mig
 • mihi mig
 • narrare att berätta
 • nolo, nolle att inte vilja
 • nubere att gifta sig
 • nunc nu
 • nuntius nyhet
 • obsonare att handla
 • parentes, parentium föräldrar
 • posse att kunna
 • quis/qui m. vem, vad, vilken, vilket
 • quae f. vem, vad, vilken, vilket
 • quid, quod n. vem, vad, vilken, vilket
 • quomodo hur
 • quia eftersom
 • revenire att komma tillbaka
 • salutare att hälsa
 • sine utan
 • soror syster
 • stilus penna
 • tibi du
 • tristis, triste obehagligt, tråkigt
 • tuus, tua, tuum din, ditt
 • una cum tillsammans med
 • volo, velle att vilja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fabula-pars-quarta.9720423.html

Dela