Extra Practice for Test 5

Övningen är skapad 2018-03-18 av msever. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • homework les devoirs
 • vegetables les légumes
 • sister la soeur
 • soccer le foot
 • school l'école
 • milk le lait
 • breakfast le petit-déjeuner
 • bread le pain
 • oil l'huile
 • supermarket le super-marché
 • beach la plage
 • friend ami/amie
 • today aujourd'hui
 • dog le chien
 • little petit/petite
 • grandmother la grand-mère
 • I did J'ai fait
 • We did Nous avons fait
 • You did Tu as fait
 • He ate Il a mangé
 • They ate Ils ont mangé
 • You played Tu as joué
 • My brother and I drank Mon frère et moi avons bu
 • I bought J'ai acheté
 • You worked Tu as travaillé
 • You had Tu as eu
 • She had Elle a eu
 • We had Nous avons eu
 • You visited Tu as visité
 • She visited Elle a visité

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/extra-practice-for-test-5.8138075.html

Dela