Every day stuff

Övningen är skapad 2017-01-24 av Nadialala0115. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • three- way- chat trevägsamtal
 • press trycka
 • get changed byta om
 • essay uppsats
 • it's due den ska vara klar
 • review recension
 • give it a go ge den en chans
 • rubbish skräp
 • pop kila iväg
 • catch up hinna ifatt
 • shove in stoppa in
 • washing tvätt
 • sooner tidigare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/every-day-stuff.7015670.html

Dela