Eu

Övningen är skapad 2019-05-20 av anjoh_01. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Europaparlamentet Det endadirektvalda Eu-organet. Företräder eu:s 500 miljoner invånare. Spelar en nyckelroll i valet av Europeiska kommissionens ordförande. Beslutar tillsammans med Europeiska unionens råd om Eu:s budget och lagstiftning.
  • Europeiska rådet Eu:s övergripande poltiska prioriteringar faställs av europeiska rådet, där ledare på nationell nivå och eu-nivå möts. Det leds av sin ordförande och består av nationella stats- och regeringschefer samt kommissionens ordförande.
  • Europeiska unionens råd Europeiska unionens råd, ofta kallat rådet, företräder de enskilda medlemsländernas regeringar. Rådets ordförandeskap innehavs av medlemssländerna enligt ett rullande shema.
  • Europeiska kommisionen Eu:s verkställande organ som föreslår och verkställer eu:s lagar och övervakar fördragen och eu:s dagliga verksamhet.
  • Domstolen Eu-rättens högsta domstol Den tolkar eu-rätten och säkerställer att den tillämpas likadant i alla medlemsländer.
  • Revisionsrätten Granskar Eu:s finanser som extern revisor bidrar .... til att förbättra eu:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av eu-medborgarnas ekonomiskas intressen.
  • Europeiska centralbanken ... för Europas gemensamma valuta, euron. ECB:s huvuduppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och på så vis prisstabiliteten i euroområdet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eu.9085114.html

Dela