Être- att vara

Övningen är skapad 2017-02-15 av Nadialala0115. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ils ont été de har varit han
  • elles ont été de har varit hon
  • vous avez été ni har varit
  • nous avons été vi har varit
  • on a été man har varit
  • elle a été hon har varit
  • il a été han har varit
  • tu as été du har varit
  • j'ai été Jag har varit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/etre-att-vara.7106898.html

Dela