Etik

Övningen är skapad 2019-06-03 av anjoh_01. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Moral konkreta handlingar en person gör i en given situation
  • Konsekvensetik En handling är rätt om den medför bästa möjliga konsekvenser
  • Pliktetik En handling är rätt om den följer en i förväg uppgjord regel/plikt
  • Sinnelagsetik En handling är rätt om den utförs med goda avsikter Nära sinnelagsetik ligger ytterligare två etiska teorier
  • Dygdetik En människa som utvecklat sina dygder kommer att handla rätt - Aristoteles
  • Situationsetik Det går ej att förbereda ditt handlande, varje situation är för komplex.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/etik.9097588.html

Dela