[EST] Infinitiv

Övningen är skapad 2018-08-28 av HUGOxP. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • leiutama uppfinna
  • avama öppna
  • katsetama testa/prova
  • kütma värma upp
  • ehitama bygga
  • lendama flyga
  • maksma betala
  • ostma köpa
  • sõitma åka
  • rääkima prata

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/est-infinitiv.8316638.html

Dela