Esperanto direkt

Övningen är skapad 2018-02-20 av tajemnica15. Antal frågor: 128.
Välj frågor (128)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abelo bi
 • almenaux åtminstonde
 • alkoholo -
 • anstataux istället för
 • apenaux knappast
 • aperi appear
 • atenti vara uppmärksam
 • auxtoro författare
 • balai sopa (verb)
 • biciklo -
 • bildkarto vykort
 • bonvoli vara vänlig
 • boji skälla (hund)
 • busxtuko näsduk
 • cxapo mössa
 • cxefa huvudsaklig
 • cxielo himmel
 • decidi besluta
 • dorso rygg
 • eco egenskap
 • erari göra fel
 • fajfi vissla
 • faruno mjöl
 • flanko sida (om platser)
 • floro blomma
 • flui flyta, flöda, rinna
 • forgxi smida (hantverk)
 • frago smultron
 • frago jordgubbe
 • forko gaffel
 • forno ugn
 • frunto panna (ansikte)
 • fundo botten
 • fungo svamp
 • gaja glad
 • gasto gäst
 • gazeto tidning
 • glaciajxo glass
 • malhela mörk
 • intersxangxi utbyta
 • kapti fånga
 • kasxi gömma
 • karesi klappa, smeka
 • kiso kyss
 • koko tupp
 • kolero ilska
 • kombi kamma
 • komplika komplicerad
 • korbo korg
 • korespondi brevväxla
 • korto gård, gårdsplan
 • kreski växa
 • kuiri laga mat
 • laca trött
 • lango tunga
 • lauxta högljudd
 • levi lyfta, höja
 • legomo grönsak
 • lupo varg
 • malgraux trots att
 • manki saknas
 • mansako handväska
 • matura mogen
 • mem själv
 • mezo mitt
 • monto berg
 • nepo barnbarn
 • nubo moln
 • ombro skugga
 • okulo öga
 • oni man (3 pers. sing.)
 • ovo ägg
 • pafi skjuta
 • pagi betala
 • pagxo sida (i bok)
 • parenco släkting
 • parto del, andel
 • peco bit, stycke (av kött t.ex.)
 • peti be om något
 • piro päron
 • pilko boll
 • po á, varsin unu pomo po
 • posxtmarko frimärke
 • precipe i synnerhet, särskillt
 • pregxejo kyrka
 • preni prendre
 • preskaux nästan
 • preta klar, redo, färdig
 • pruno plommon
 • rapide snabbt
 • regxo kung
 • respubliko republik
 • ricevi mottaga
 • ricxa rik
 • rimarki notera, lägga märke till
 • ripozi vila
 • sagxa klok, vis
 • sako säck
 • salti hoppa
 • saluto hälsning
 • same på samma sätt
 • sata mätt
 • segxo stol
 • seka torr
 • sxerci skämta
 • sercxi söka
 • spiri andas
 • stari stå
 • suficxe nog, tillräckligt
 • stulta dum
 • stacio station
 • sxlosi låsa
 • sxranko skåp
 • terpomo potatis
 • tigro tiger
 • tondi att klippa
 • sxafo får
 • trancxi skära
 • sxtono sten
 • turo torn
 • veturi resa, färdas
 • vico led,
 • voki ropa
 • viando kött
 • superjaro skottår
 • silenti tiga
 • estonteco framtid
 • stulteco dumhet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/esperanto-direkt.8037146.html

Dela