Esperanto 2.0

Övningen är skapad 2015-11-26 av JohannaL8D. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hundo hund
 • frukto frukt
 • libro bok
 • lumo ljus
 • mondo värld
 • gazeto tidning
 • nova ny
 • blanka vit
 • romantika romantisk
 • sofia törstig
 • havi ha
 • fari göra
 • meti sätta
 • povi kunna
 • diri säga
 • skribi skriva
 • legi läsa
 • skribi skriva
 • scii veta
 • devi vara tvungen att
 • mangi äta
 • trinki dricka
 • abio gran
 • ami älska
 • barbo skägg
 • bruli brinna
 • difekti skada
 • flago flagga
 • iri
 • qinzo jeans
 • nedankinde varsågod
 • vesperon kväll
 • pardonpetas förlåt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/esperanto-2-0.5449864.html

Dela