Escalade 2, kap 17

Övningen är skapad 2018-08-11 av alices. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cap sur kurs mot
 • une bonne demi-heure en dryg halvtimme
 • guichet biljettlucka
 • aller et retour tur- och returbiljett
 • composter stämpla
 • éviter une amende undvika böter
 • à six heures pile prick klockan sex
 • monter stiga på
 • place assise sittplats
 • côté fenêtre fönsterplats
 • crevé utmattad
 • étranger utländsk
 • casse-croûte matsäck
 • venir de faire quelque chose just ha gjort något
 • on vient de manger vi har just ätit
 • incroyable otrolig
 • wagon-restaurant restaurangvagn
 • à l'arrière längre bak
 • type typ
 • couloir korridor
 • insupportable odräglig
 • qu'est-ce qu'il se passe? vad är det som händer?
 • devenir bli
 • aveugle blind
 • bousculer knuffa
 • tomber trilla
 • quelle honte vilken skam
 • voyou skurk
 • voler stjäla
 • gourde plunta
 • spectacle skådespel
 • honteux skamlig
 • lac Léman Genèvesjön
 • de l'autre côté på andra sidan
 • bouvons un coup låt oss ta ett glas
 • santé! skål!
 • arriver à l'heure komma i tid
 • descendre stiga av
 • ivre berusad
 • tout à fait helt och hållet
 • bras dessus bras dessous arm i arm
 • se depêcher skynda sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/escalade-2-kap-17.8283196.html

Dela