Escalade 2, kap 13 extra

Övningen är skapad 2018-08-11 av alices. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • indépendance självständighet
 • avoir lieu äga rum
 • être bordé gränsa
 • occuper uppta
 • territoire territorium
 • footballeur fotbollsspelare
 • environ ungefär
 • trois quarts tre fjärdedelar
 • exportation export
 • destiné avsedd för
 • passé det förflutna
 • romain romersk
 • côte kust
 • la plupart den största delen
 • musulman muslimsk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/escalade-2-kap-13-extra.8281640.html

Dela