Escalade 2, kap 12

Övningen är skapad 2018-08-11 av alices. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • il restait det fanns kvar
 • une seule personne en enda person
 • elle habitait hon bodde
 • elle avait hon hade
 • haricot böna
 • petit pois ärta
 • autrefois förr
 • ceux de son fils hennes sons
 • elle amait hon tyckte om
 • repas måltid
 • fils son
 • elle était toute seule hon var alldeles ensam
 • elle traversait hon gick igenom
 • elle parlait hon pratade
 • mort död
 • elle disait hon sa
 • réponse svar
 • il y avait det fanns
 • lui åt honom
 • elle faisait la cuisine hon lagade mat
 • elle faisait hon gjorde
 • simple enkel
 • nouilles pasta
 • sauce tomate tomatsås
 • pâté paté
 • poulet kyckling
 • elle apportait hon tog med sig
 • chez lui till honom
 • il avait de la chance han hade tur
 • tuer döda
 • la guerre de 14 första världskriget
 • la guerre de 40 andra världskriget
 • il venait han kom
 • maison de retraite äldreboende
 • bien mieux que mycket bättre än
 • d'autres vieilles personnes andra åldringar
 • accepter acceptera
 • cultiver odla
 • longtemps länge
 • avoir envie de ha lust att
 • dormir sova
 • sourire leende
 • aux lèvres på läpparna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/escalade-2-kap-12.8281637.html

Dela