Escalade 2, kap 11

Övningen är skapad 2018-08-11 av alices. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • on voyait man såg
 • station de métro tunnelbanestation
 • ces derniers temps på sistone
 • campement collectif tältläger
 • endroit ställe
 • interpeller skrika åt
 • passant förbipasserande
 • il s'agit de det handlar om
 • mal logé undermåligt boende
 • expulsé vräkt
 • sans domicile fixe utan fast bostad
 • participer delta
 • manifestation demonstration
 • organisé organiserad
 • sans-abris hemlös person
 • campagne kampanj
 • est nommé kallas
 • toit tak
 • droit rättighet
 • il écrit han skriver
 • je suis arrivé jag kom
 • je suis allé jag gick
 • jusq'á ända fram till
 • manif demonstration
 • sans-logis hemlös
 • pas mal de ganska många
 • ils sont venus de kom
 • slogan slagord
 • pancarte plakat
 • arrêt stopp
 • baisse sänkning
 • loyer hyra
 • énergie energi
 • construction byggande
 • massif massiv
 • HML subventionerad hyresbostad
 • logement bostad
 • danger fara
 • revendication krav
 • juste berättigad
 • actuel nuvarande
 • intolérable oacceptabel
 • isolé ensamstående
 • migrant gästarbetare
 • retraité pensionär
 • il est devenu den har blivit
 • je suis rentré jag kom hem
 • je suis resté jag stannade
 • j'ai dormi jag sov
 • être à l'abri ha tak över huvudet
 • être obligé de vara tvungen att
 • glacial iskall

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/escalade-2-kap-11.8280546.html

Dela