Epäsäännölliset verbit be-drink

Övningen är skapad 2018-10-10 av SchoolLaihia. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be, was, were olla
 • break, broke rikkoa
 • buy, bought ostaa
 • can, could voida
 • catch, caught saada kiinni
 • come, came tulla
 • choose, chose valita
 • come, came tulla
 • do, did tehdä
 • draw, drew piirtää
 • drink, drank juoda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/epasaannolliset-verbit-be-drink.8470910.html

Dela