Epäsäännölliset verbit be-drink yksittäin

Övningen är skapad 2018-10-10 av SchoolLaihia. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be olla
 • was, were oli
 • break rikkoa
 • broke rikkoi
 • buy ostaa
 • bought osti
 • can voida
 • could voi
 • catch saada kiinni
 • caught sai kiinni
 • choose valita
 • chose valitsi
 • come tulla
 • came tuli
 • do tehdä
 • did teki
 • draw piirtää
 • drew piirsi
 • drink juoda
 • drank joi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/epasaannolliset-verbit-be-drink-yksittain.8471182.html

Dela