Engleska

Övningen är skapad 2016-04-11 av Olofmaister. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • church kyrka
 • hospital sjukhus
 • post office postkontor
 • factory fabrik
 • supermarket mataffär
 • railway station järnvägsstation
 • petrol station bensinstation
 • multi-story car park parkeringshus
 • house villa
 • tanker tankbil
 • bridge bro
 • caravan husvagn
 • truck lastbil
 • trailer släp
 • block of flats hyreshus
 • motorway motorväg
 • road väg
 • crossroads vägkorsning
 • football pitch fotbollsplan
 • roundabout rondell
 • fire engine brandbil
 • van skåpbil
 • motorbike motorcykel
 • bus stop busshållplats
 • traffic warden pakeringsvakt
 • postbox brevlåda
 • cash dispenser bankomat
 • pay phone telefonautomat
 • traffic lights trafik ljus
 • pedestrian fotgängare
 • pedestrian crossing övergångsställe
 • town square torg
 • road sign trafikskylt
 • cyclist cyklist
 • one-way street enkelriktad gata
 • pedestrian street gågata
 • policewoman kvinnglig polis
 • policeman polisman
 • pavement trottare
 • cinema bio
 • theatre teater
 • library bibliotek
 • department store varuhus
 • stall marknadsstånd
 • bench bänk
 • rubbish bin soptunna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engleska.6068201.html

Dela