Engelska

Övningen är skapad 2019-10-15 av josefinericson. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • retail detaljhandel
 • foe fiende
 • pernicious skadlig
 • pulmonologist lungläkare
 • inculcate betona
 • rear uppfostra
 • deficit underskott
 • credence tilltro
 • assess uppskatta
 • pituitary hypofys
 • attic vind
 • trait drag
 • deceptive vilseledande
 • drain avlopp
 • soil jord
 • to board inackordera
 • fraternal broderlig
 • indulgence eftergivenhet
 • apprenticeship lärlingstid
 • remnant rest
 • constituency valkrets
 • to withhold att undanhålla
 • arbitrary godtycklig
 • to obsess att hemsöka
 • dire ödesdiger
 • to burgeon att knoppas
 • account for redovisa
 • albeit även om
 • deteriorate försämra
 • call for kräva
 • exceed överskrida
 • dwindle krympa ihop
 • diminish minska
 • abound finnas i överflöd
 • surge svalla
 • heretofore hittills
 • soar stiga
 • augment förstärka
 • degenerate urarta
 • wane minska
 • notwithstanding trots det
 • surge tränga fram
 • diligent flitig
 • derivatives finansiella värdepapper
 • latter senare
 • an emphasis en betoning
 • inquiry förfrågan
 • suffrage rösträtt
 • deprived berövade
 • reluctance motvillighet
 • prone to benägen att
 • unrest oroligheter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska.9112681.html

Dela