Engelska

Övningen är skapad 2019-01-17 av Lugiia. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • värdinna landlady
 • tröttande tiresome
 • mitt emot opposite
 • entré entrance
 • ganska fairly
 • börja set out
 • utmärkt splendid
 • boende lodgings
 • kostym suit
 • energisk, hurtig brisk
 • egenskap characteristic
 • förstukvist porch
 • tydlig obvious
 • flott, vräkig swanky
 • bostad residence
 • sprucken cracked
 • försummelse neglect
 • belysa illuminate
 • ca 0, 9 m yard
 • skylt, anslag notice
 • stödja prop up
 • fönsterruta pane
 • sammetsaktigt velvety
 • kika peer
 • ljus, strålande bright
 • eldstad hearth
 • knubbig plump
 • få syn på spot
 • trivsam congenial
 • trolla fram conjure up
 • konstig, ovanlig queer
 • höll just på att in the act of
 • sätt manner
 • underlig peculiar
 • tvinga compel
 • tvinga force
 • i själva verket actually
 • genast at once
 • tvång compulsion
 • begär desire
 • ovanligt extraordinarily
 • mild, vänlig gentle
 • tröskel threshold

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska.8798262.html

Dela