Engelska

Övningen är skapad 2016-10-10 av August183. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • resa travel
 • bestämma sig för decide
 • lyx Luxury
 • resa journey
 • försiktigt careful
 • fantastiskt brilliant
 • röra vid touch
 • fantastisk Amazing
 • hel whole
 • livrädd terrified
 • massor loads
 • sällsynt rare
 • konstig weird
 • väldigt extremely
 • upplevelse experience
 • jättestor huge
 • tillräckligt enough
 • tjänst favor
 • förstå sig på work out
 • växel change
 • upprepa repeat
 • förslag suggestion
 • berömd Famous
 • stil style
 • tjäna earn
 • förmögen, rik wealthy
 • tidig early
 • förändra change
 • mode fashion
 • skapa create
 • dela share
 • var (och en) each
 • hemsk terrible
 • vanligtvis usually
 • försvinna disappear
 • till och med even
 • omedelbart immediately
 • verkligen really
 • just nu at the moment
 • så länge som as long as
 • vuxen adult
 • slösa bort waste
 • fynd bargain
 • träna;träning exercise
 • billig cheap
 • redan already
 • kvar left
 • för ... sedan ago
 • vara överens om agree
 • viss, bestämd certain
 • handla trade
 • förhandla negotiate
 • föreställa sig imagine
 • mycket gammal ancient
 • valuta currency
 • imperium empire
 • mäktig powerful
 • tro believe
 • trottoar pavement
 • göra onr ache
 • tävling Competition
 • tecken sign
 • den ska komma it's due
 • enkel simple
 • absolut definitely
 • ansträngning effort
 • vanlig ordinary
 • motsat opposite
 • deppig depressed
 • snegla glance
 • framträdande performance
 • tillåta allow
 • förvirrad confused
 • gräla argue
 • förbi past
 • byta change

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska.6667790.html

Dela

Annonser