Engelska vecka 49 Åk 7B & 7C

Övningen är skapad 2019-12-02 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Packat med folk Totally packed
 • Jättebra Awesome
 • Apelsinläsk Orange soda
 • Flottig, fet Greasy
 • Salt Salt
 • Nämna Mention
 • Tomma kolhydrater Empty carbs
 • Ohälsosam Unhealthy
 • Någon gång ibland Once in a while
 • Ta med Bring
 • Vinka, vifta Wave
 • Jag kanske tar I might have
 • Mjukglasstrut Soft vanilla cone
 • Komma förbi Come by
 • Beställa Order
 • Dollar Bucks
 • 25 cent Quarter
 • 10 cents Dime
 • 5 cents Nickel
 • Det räcker absolut That's totally enough

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-49-ak-7b-7c.9494623.html

Dela