Engelska vecka 36 / 7B & 7C

Övningen är skapad 2019-08-18 av zusanne. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • uttråkad bored
 • att hålla med to agree
 • skräp crap
 • det får mig att må illa it gives me the creeps
 • enformig monotonous
 • ett budskap a message
 • en åsikt an opinion
 • för mig själv on my own
 • att uppskatta to enjoy
 • faktiskt actually
 • det beror på it depends on
 • humör mood
 • jag är inte på humör I'm not in the mood
 • då och då once in a while
 • dock though
 • Vad synd! What a shame!
 • högljudd noisy
 • att avguda to adore
 • snygg cute
 • att göra besviken to disappoint
 • fortfarande still

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-36-7b-7c.9110184.html

Dela