Engelska vecka 35 / 7B & 7C

Övningen är skapad 2019-08-18 av zusanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • som hette named
 • anslagstavla notice board
 • en musiker a musician
 • att forma to form
 • att dyka upp to show up
 • hemma hos Larry at Larry's place
 • men, emellertid however
 • lämnade kvar left
 • brukade used to
 • att öva to rehearse
 • en talangjakt a talent show
 • en tävling a contest
 • att spela in to record
 • omedelbart immediately
 • framgång success
 • berömmelse fame
 • framgångsrik successful
 • det var inte förrän it was not until
 • att släppa, ge ut to release
 • att utveckla to develop
 • mod courage
 • ett recept a recipe
 • musiktext lyrics

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-35-7b-7c.9110173.html

Dela