Engelska v.7

Övningen är skapad 2019-02-14 av VeraMogensen. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Amerikansk ikon American icon
 • en snabb måltid a quick bite
 • konsumtion, förbrukning consumption
 • dramatiskt dramatically
 • måltid meal
 • produktivitet yielding
 • intag intake
 • bidra contribute
 • diabetes diabetes
 • övervikt, fetma obesity
 • söt cute
 • en helsosam aptit a healthy appetite
 • tillfredsställa satisfy
 • kund costumer
 • genomsnittlig avrage
 • årligt annual
 • inkomst revenue
 • miljard billion

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-v-7.8899531.html

Dela