Engelska v 5

Övningen är skapad 2019-01-24 av mattanberglund. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tug at dra i
 • awakening uppvaknande
 • encircle omringa
 • jeer hånskratta
 • egg on mana på, hetsa
 • protracted långdragen
 • swiftly snabbt
 • seize gripa tag i
 • puny ynklig, liten
 • ferocity vildsinthet, grymhet
 • scatter skingras
 • assailant angripare
 • retrieve plocka upp/återta
 • numbly känslolöst
 • voluminous omfångsrik, jättestor
 • vigilant vaksam
 • self-righteous självgod
 • deserved förtjänade
 • applies to gäller
 • opposites motsatser
 • considered ansåg
 • likely troligt
 • facial features ansiktsdrag
 • pull yourself together skärpa dig
 • fuss väsen, tjafs, bråk
 • on the contrary tvärtom
 • sufficiently tillräckligt
 • take me for granted ta mig för given
 • trembled darrade
 • upbringing uppfostran
 • clung to höll fast vid
 • gathered samlades
 • unaware omedveten
 • withdraw avlägsna sig
 • can't abide står inte ut med det
 • off-putting avtändande
 • annual årliga
 • artificially konstgjord
 • fees avgifter
 • underwent genomgick
 • founded grundat
 • urges drifter
 • eagerly ivrig
 • applications ansökningar
 • suitably passande, lämplig
 • afresh på nytt
 • agencies byråer, kontor
 • charging laddar
 • folded vek
 • assembling montera
 • manufacturer´s tillverkare
 • briefly kortfattat
 • confirmed bekräftat
 • surrounded omringat, omgett
 • ethically etiskt
 • interfering ingripa, lägga sig i

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-v-5.8835756.html

Dela