Engelska till v.36

Övningen är skapad 2017-09-06 av livlindblad. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blixt lightning
 • händelse incident
 • syn på outloock on
 • ämne i skolan subject
 • am. lägerledare counselor
 • revisor accountant
 • envisas med persist in
 • föreställa sig imagine
 • gripa seize
 • ingivelse inspiration
 • omgiven av sorrounded by
 • fördel advantage
 • dra nytta av take advantage of
 • humör mood
 • ledtråd clue
 • märkbar noticeable
 • gren branch
 • förstöra spoil
 • bege sig tillbaka head back
 • tät dense
 • klunga cluster
 • förvirring confusion
 • oväder storm
 • forsa, hällregn pour down
 • spjut spear
 • återvända return
 • ställe spot
 • rusning rush
 • få syn på spot
 • gräl dispute
 • argumentera argue
 • taggtrådsstängsel barbed-wire fence
 • mage belly
 • tum inch
 • dunka, hamra pound
 • förstå make out
 • släpa drag
 • slita rip
 • jämrande moan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-till-v-36.7426479.html

Dela