Engelska tidskrifter

Övningen är skapad 2019-09-03 av josefinericson. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • surpass överträffa
 • mercury kvicksilver
 • scorch brännskada
 • municipal kommunal
 • postpone skjuta upp
 • prompt snabb
 • prominence position
 • pivotal central
 • rigorously noggrant
 • bipartisan tvåpartisystem
 • redact redigera
 • unprecedented enastående
 • to equate att likställa
 • malign skadlig
 • to wither att vissna
 • audit granskning
 • forbear förfäder
 • to forbear att underlåta
 • to amount att uppgå till
 • polling röstning
 • condolences sorgebetygelse
 • orbit omloppsbana
 • encompass innesluten
 • saturated mättad
 • adage ordspråk
 • to elicit att locka fram
 • to burgeon att spira
 • enhancement förbättring
 • aversive motbjudande
 • rodent gnagare
 • mnemonic minneskonst
 • vigilant vaksamt
 • to interpret att tolka
 • to thwart att hindra
 • per se i sig
 • outage strömavbrott
 • void tomrum
 • prevailing överlägsen
 • to succumb att ge efter
 • cataract gråstarr
 • beckon vinka
 • detainee häktad
 • interrogate förhöra
 • vast omfattande
 • detention frihetsberövande
 • perpetration brott
 • acquittal frikännande
 • solitary confinement isoleringscell
 • labor arbeta
 • mitigate dämpa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-tidskrifter.9104865.html

Dela