Engelska s.99

Övningen är skapad 2018-01-17 av Tazzify. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • quite ganska
 • decent anständig
 • sharp skarp, vass
 • terrified livrädd, skräckslagen
 • tough seg, träig
 • yelp gläfsa, tjuta
 • helping portion
 • add lägga till
 • therefore därför
 • stare stirra
 • reply svara
 • compared with jämförd med
 • forget, forgot, forgotten glömma
 • anyway hur som helst
 • aim sikta
 • note lägga märke till, notera
 • courteous artig, tillmötesgående
 • however emellertid, likväl
 • stroll promenera, flanera
 • in front of framför
 • chin haka
 • blow blåsa
 • pray be
 • twig kvist, liten gren
 • satisfied nöjd, belåten
 • adore avguda, dyrka
 • indulge ge efter för, skämma bort
 • approach närma sig
 • bright vaken, skärpt
 • pick up lyfta
 • dial slå
 • deal with ha att göra med, ta hand om
 • while stund
 • stride, strode, stridden stega
 • gums tandkött
 • jaw käft, gap
 • vital livsviktig
 • peep kika, titta
 • trust lita på
 • crust skorpa, kant

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-s-99.7917127.html

Dela