Engelska s.109

Övningen är skapad 2018-01-18 av Tazzify. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • idly sysslolöst
 • steadily oavbrutet
 • although fastän, även om
 • crumble förfalla, falla sönder
 • rent hyra
 • unpaid obetald
 • tough svår, besvärlig
 • prior tidigare
 • induce framkalla, orsaka
 • figure siffra
 • vow löfte, ed
 • recognize känna igen
 • accident olyckshändelse
 • gaze blick
 • raise höja
 • skill färdighet
 • strike, struck, struck slå
 • crooked ohederlig, skum
 • prefer föredra
 • lean luta
 • bring, brought, brought ta med
 • justice rättvisa, rätta
 • fry steka, bestraffas hårt
 • pass bli godkänd
 • waist midja
 • several flera
 • twist vrida
 • once en gång
 • orbit omloppsbana
 • desktop skrivbord
 • come into få tillgång till, komma över
 • involuntary ofrivillig
 • shiver rysning
 • mention nämna
 • puce rödbrun
 • mauve ljuslila
 • protrude sticka ut
 • hoax spratt, skämt
 • frame fälla
 • wind up sluta med

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-s-109.7948073.html

Dela