Engelska prov kap 8 del.5

Övningen är skapad 2020-05-22 av alvaolausson. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reward belöning
 • tale historia
 • pickup körning
 • bundle bunt
 • verify kontrollera
 • enlist ta i sin tjänst
 • get to grips gå i närkamp med
 • endemic inhemsk
 • cultural shift kulturell förändring
 • congestion trafikstockning
 • cobbled street kullerstensgata
 • wind slingra sig
 • ensue bli förföljd
 • pedestrian crossing övergångsställe
 • barbarity omänsklighet
 • intervene ingripa
 • fine böter
 • bid vadslagning
 • yacht segelbåt
 • voyage sjöresa
 • hard shoulder väggren
 • roar past dåna förbi
 • mow down meja ned
 • in a bid i ett försök
 • carriageway tvåfilig väg
 • roundabout rondell
 • slip road påfart motorväg
 • deliberately avsiktligt
 • be alerted by larmad av
 • forestry skogs-
 • relocate förflytta
 • reinforce förstärka
 • stray ströva
 • path stig
 • patch fläck, område
 • cheeky fräck
 • crouch krypa ihop
 • hearse likbil
 • alleged utpekad
 • foyer foajé
 • trolley rullbår
 • pursue följa efter
 • aghast förskräckt
 • hilarious lustigt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-prov-kap-8-del-5.9806633.html

Dela

Annonser