Engelska prov kap 8 del.3

Övningen är skapad 2020-05-22 av alvaolausson. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • case report fallbeskrivning
 • previously tidigare
 • nosedive störtdykning
 • properly ordentligt
 • fate öde
 • zap into susa iväg
 • robotic robotliknande
 • servile slavisk
 • compulsion tvång
 • instant ögonblicklig
 • transformative föränderlig
 • preserve privilegium
 • mainstream huvudfåra
 • device apparat
 • tablet handdator
 • ambivalence vacklande
 • application användande
 • spam-spewing skräppostspyende
 • reveal uppdaga, visa
 • widespread concern allmänspridd angelägenhet
 • survey enkät
 • respondent svarande
 • lavatory toalett
 • habitual vanemässig
 • disruptive splittrande
 • recover återhämta sig
 • incredibly otroligt
 • habit-forming vanebildande
 • variable-interval växlande intervall
 • reinforcement förstärkning
 • capture fånga
 • office supply company kontorsförtag
 • obsessive tvångsmässig
 • rubbish skräp
 • sorely i högsta grad
 • juicy läcker
 • appointed avtalad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-prov-kap-8-del-3.9806610.html

Dela

Annonser