Engelska prefix

Övningen är skapad 2016-10-09 av malwah032. Antal frågor: 58.
Välj frågor (58)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • A inte
 • Ab bort, från
 • An Utan
 • Anti Emot
 • Auto Själv
 • Bi två
 • Biblio book
 • Bio liv
 • carn kött
 • Cata ner
 • Chrono tid
 • Co Tillsammans
 • Com med, helt
 • Con med
 • Corp Kropp
 • Counter motsatt, mot
 • De från, ned, ur
 • Demo folk
 • Di båda, dubbel
 • Dia Genom, tvärs
 • Dic säga
 • Dis omvänt, motsatt
 • Dys dålig
 • En göra
 • Equi lika
 • Ex före detta; ut, från
 • Extra mycket, bortom
 • Fig Form
 • For före
 • Gen alstra, födsel
 • Geo jord
 • il inte
 • In icke, orsakande funktion
 • Inter mellan, bland
 • Intro till, inåt
 • ir inte
 • Leg lag
 • Mal dålig
 • Min liten
 • Mis fel
 • Multi många
 • Neo ny
 • Non icke
 • Ob mot
 • Omni alla
 • Para bredvid
 • Per genom; ytterst, grundlig
 • Pre före
 • Pro För, före
 • Re igen
 • Sub under
 • super över, större
 • Tele distans
 • Trans bortom, genom
 • Tri tre
 • Un inte, motsatt
 • Uni en
 • With mot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-prefix.6676003.html

Dela