Engelska ord

Övningen är skapad 2020-11-24 av Brinkmaya. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nyfiken curious
 • rimlig feasible
 • garanti guarantee
 • trakassera harass
 • omedelbart immediate
 • omdöme judgment
 • manöver maneuver
 • tillfälle occasion
 • inträffa occur
 • behaglig pleasant
 • prestigefylld prestigious
 • huvudsakligen primarily
 • gräl quarrel
 • omvärdera revaluate
 • hänvisat referred

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ord.10151972.html

Dela