Annonser


engelska most influeential peolpe in america

Övningen är skapad 2020-11-26 av ElinLindebergg. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a politician en politiker
 • lawyer advokat
 • married gift
 • candidate kandidera
 • foreign minister utrikes minister
 • election val
 • former föredetta
 • commitment engagemang
 • vulnerable utsatta
 • research forskning
 • diseases sjukdomar
 • educated utbildad
 • interview intervju
 • succeeded lyckades
 • disappointed besviken
 • inspired inspererat
 • raised uppväxt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-most-influeential-peolpe-in-america.10146542.html

Dela