Engelska läxa

Övningen är skapad 2016-08-25 av ToniBoni. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vid första ögonkastet at first glance
 • spåra trace
 • grevskap (del av landet) county
 • pittoresk picturesque
 • pensionering retirement
 • välklippt well-trimmed
 • häck hedge
 • svagheter, brister vice
 • konstgjord artificial
 • självmord suicide
 • inträffa occur
 • utredning investigation
 • rättvis fair
 • tålmodig patient
 • tjusig fancy
 • slutsats conclusion
 • blanda sig i interfere
 • påhittad fictional
 • sändes aired
 • spänning suspense

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-laxa.6281724.html

Dela