Engelska läxa

Övningen är skapad 2016-03-18 av ToniBoni. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vara illa ute be in trouble
 • jorden the Earth
 • tro believe
 • fel fault
 • stiga rise
 • inträffa occur
 • på grund av due to
 • fossila bränslen fossil fuels
 • koldioxid carbon dioxide
 • suga upp absorb
 • skogsavverkning deforestation
 • andas breathe
 • syre oxygen
 • växthuseffekt greenhouse effect
 • skapa cause
 • jord soil
 • översvämning flooding
 • föda upp raise
 • hus- domestic
 • flora växtriket flora
 • djurvärld fauna
 • utrotad extinct
 • ökning increase
 • antal number
 • orkan hurricane
 • smältvatten flow of ice
 • glaciär glacier
 • torka drought
 • värmebölja heat wave
 • isbjörn polar bear

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-laxa.5997490.html

Dela